Umelecké práce a v domácich a zahraničných periodikách: 

 • Bartková, Alica: Posledný vtip. In: Playboy, 2011, roč. VII, č. 4, s. 56 – 59. ISSN 1336-7277.
 • Bartková, Alica: História strachu. In: Playboy, 2011, roč. VII, č. 6, s. 78 – 80. ISSN 1336-7277.
 • Bartková, Alica: Nekroživot s Hailie. In: Playboy, 2011, roč. VII, č. 9, s. 78 – 80. ISSN 1336-7277. (+ ilustrácie)
 • Bartková, Alica: Kvety. In: Denník Pravda, Literárna príloha, 21.1.2012, roč. XXII, s. 38 – 39. (+ ilustrácie)
 • Bartková, Alica: Mám šťastie. In: Rak, 2012, roč. XVII, č. 2, s. 21 – 23. ISSN 1335-1702.
 • Bartková, Alica: Zberateľ. In: Weles, 2013, č. 51 -52, s. 84 – 87. ISSN 1214-2948.
 • Bartková, Alica: výtvarník čísla. In: Weles, 2013, č. 53. ISSN 1214-2948.
 • Bartková, Alica: Pekár. In: Protimluv, 2012, č. 3, s. 49. ISSN 1802-0321.

 

Literatúra faktu:

 • Bartková, Alica: Kríza ako požierač práce. In: Zem a vek, 2014, roč. II, č. 10, s. 35 – 37. ISSN 1339-2360.

 

Umelecké práce v zborníkoch a skupinových katalógoch vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách:

 • Bartková, Alica: Ples. In: Benediktova literárna Prievidza 2. ročník.Zborník ocenených prác v súťaži Benediktova literárna Prievidza 2007. Prievidza : OZ Benedikt v spolupráci s mestom Prievidza, 2007. ISBN 978-80-969811-0-6.
 • Bartková, Alica: Cherry. In: Literárne Topoľčany 2008.Zborník ocenených prác autorskej literárnej súťaže. Topoľčany : Tribečská knižnica v Topoľčanoch, 2008,s. 73 – 76. ISBN 978-80-88761-41-9.
 • Bartková, Alica: Tajomstvá. In: Literárny salón Trnava 2009.Zborník ocenených prác. Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2009, s. 59 – 60. ISBN 978-80-88695-18-9.
 • Bartková, Alica: Psí útek. In: Benediktova literárna Prievidza IV. ročník.Zborník ocenených prác v súťaži Benediktova literárna Prievidza 2010. Prievidza : Občianske združenie Literárny klub poetPrievidza, 2010, s. 39 – 42. ISBN 978-80-970390-3-5.
 • Bartková, Alica: História strachu. In: Literárny salón Trnava 2011.Zborník ocenených prác. Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2011, s. 50 – 55. ISBN 978-80-88695-28-8.

 

Umelecké práce v knižných publikáciách:

 • Bartková, Alica: Peter,Tajomstvá, Nekroživot, Vychádzka, Ples. In: 7edm 2011.Literárnísborník. Pardubice : Theo, 2011, s. 128 – 146. ISBN 978-80-904009-9-3.
 • Bartková, Alica: Pachuť slov. Bratislava : Slovart, 2013. 151 s. ISBN 978-80-556-8026-6.
 • Bartková, Alica: Šťastné konce, nešťastný svet. Bratislava : Tatran, 2013. 155 s. ISBN 978-80-222-0654-9.
 • Bartková, Alica: Veľká vlna. Bratislava : Tatran, 2013. 118 s. ISBN 978-80-222-0673-0.
 • Bartková, Alica: Snesitelnátěžkost bytí. Praha : Gasset, 2014. 88 s. ISBN 978-80-87079-32-4.
 • Bartková, Alica: Trhlina. Bratislava : ForzaMusic, 2014. 134 s. ISBN 978-80-89359-63-9.
 • Bartková, Alica: Zabijaci. Bratislava : ForzaMusic, 2014. 189 s. ISBN 978-80-89359-67-7.
 • Bartková, Alica: Kniha nepokoja. Bratislava : Tatran, 2014. 151 s. ISBN 978-80-222-0697-6.
 • Bartková, Alica: Návrat. Bratislava : Tatran, 2015. 208 s. ISBN 978-80-222-0723-2.
 • Bartková, Alica: Piková sedma. Bratislava : Tatran, 2015. 176 s. ISBN 978-80-222-0733-1.
 • Bartková, Alica: Ranný lov. Bratislava : ForzaMusic, 2015. 136 s. ISBN 978-80-89359-78-3.
 • Bartková, Alica: Rozdvojenie. Bratislava : Tatran, 2015. 148 s. ISBN978-80-222-0725-6.
 • Bartková, Alica: Vred. Bratislava : Richard Lunter – KICOM, 2016. 134 s. ISBN 978-80-89780-13-6.
 • Bartková, Alica: Kvietok. Bratislava : Richard Lunter – KICOM, 2016 144 s. ISBN 978-80-89780-12-9.
 • Bartková, Alica: Medzi falošnými náhrobkami. Bratislava : Richard Lunter – KICOM, 2018 174 s. ISBN 978-80-89780-24-2.